27%
 Lò vi sóng Sharp 20 Lít R-201VN-W  Lò vi sóng Sharp 20 Lít R-201VN-W

Lò vi sóng Sharp 20 Lít R-201VN-W

1,290,000₫

1,770,000₫

27%
 Lò vi sóng Sharp 20 Lít R-203VN-M  Lò vi sóng Sharp 20 Lít R-203VN-M

Lò vi sóng Sharp 20 Lít R-203VN-M

1,290,000₫

1,770,000₫

27%
 Lò vi sóng Sharp 20 Lít R-205VN(S)  Lò vi sóng Sharp 20 Lít R-205VN(S)

Lò vi sóng Sharp 20 Lít R-205VN(S)

1,290,000₫

1,770,000₫

38%
 Lò vi sóng Sharp 20 lít R-678VN(W)  Lò vi sóng Sharp 20 lít R-678VN(W)

Lò vi sóng Sharp 20 lít R-678VN(W)

1,790,000₫

2,890,000₫

27%
 Lò vi sóng Sharp 22 lít R-20A1(S)VN  Lò vi sóng Sharp 22 lít R-20A1(S)VN

Lò vi sóng Sharp 22 lít R-20A1(S)VN

1,290,000₫

1,770,000₫

27%
 Lò vi sóng Sharp 22 lít R-21A1(S)VN  Lò vi sóng Sharp 22 lít R-21A1(S)VN

Lò vi sóng Sharp 22 lít R-21A1(S)VN

1,290,000₫

1,770,000₫

30%
 Lò vi sóng Sharp 23 lít R-G322VN-S  Lò vi sóng Sharp 23 lít R-G322VN-S

Lò vi sóng Sharp 23 lít R-G322VN-S

1,690,000₫

2,400,000₫