Công nghệ

PLASMACLUSTER ION

1. TỔNG QUANPLASMACLUSTER ION – CÔNG NGHỆ DIỆT KHUẨN HIỆU QUẢ    Công nghệ Plasmacluter Ion được Sharp nghiên cứu và ra mắt vào năm 1998, với các hiệu quả...

Xem tiếp